VšĮ SISTEMINIŲ SPRENDIMŲ INSTITUTAS

  • Šeimos konsteliacijos
  • Psichologinis konsultavimas
  • Seminarai, paskaitos, mokymai

Kontaktai:
Tel.: +370 620 91691, +370 637 74700

el.p.: info@konsteliacijos.lt

 


lt ru
 
   
Bazinis 2 metų konsultanto kursas
VšĮ SISTEMINIŲ SPRENDIMŲ INSTITUTAS

KVIEČIAME MOKYTIS

 
 SISTEMINĖ FENOMENOLOGINĖ PSICHOTERAPIJA,
KONSULTAVIMAS IR ŠEIMOS KONSTELIACIJOS

Bazinis konsultanto kursas

NAUJAS KURSAS – nuo 2020 m.
Jau galima registruotis

VILNIUJE

sk mokymai.jpg

Psichologams, psichoterapeutams, konsultantams, medikams, 
socialiniams darbuotojams, pedagogams ir kitų specialybių atstovams,
taip pat visiems pageidaujantiems ir asmeniniam augimui, tobulinimuisi


 

 Kuo tai naudinga ĮVAIRIŲ KRYPČIŲ KONSULTAVIMUI, TERAPIJAI, asmeniniam augimui?

Remiantis šios srities specialistų patirtimi - sisteminiai žmonių procesai vyksta nuolat, mes esame jų įtakoje. Tai mūsų savaiminis priklausymas šeimos ir giminės sistemai ir nesąmoningas dalyvavimas jos procesuose, net jeigu asmuo to nesuvokia ar neigia. Neretai sisteminės dinamikos (šeimos ir giminės procesai) stipriai įtakoja asmeninius tikslus ir poreikius, ar netgi ima viršų.

Individo ir šeimos sunkumai, sutrikimai, simptomai gali būti įtakoti ne tik jo dabarties įvykių, santykių, išgyvenimų, o ir sisteminės sąveikos ir tvarkos pažeidimų.

Neretai nuo pat vaikystės persipynęs su kitų svarbių žmonių tikslais bei jausmais asmuo dėl vidinio lojalumo jiems dalinai nėra laisvas patirti save, ir netgi tvarkytis su savo asmenine patirtimi, bręsti, priimti pagalbą ir naujas galimybes. Taip pat įtaką turi ir jau senai praėjusių žmonių kartų patyrimas, kuris yra neišbaigtas ir vėl atsikuriantis dabar, veikiantis vaikų ir suaugusių, kurie lyg neturi nieko bendra su tuo, gyvenimą.

Dalis šių procesų yra sąmoningai suvokiami, o dalis lieka nesąmoningoje erdvėje ir patiriama tik per pasekmes. Dažnai neatsižvelgiant į sisteminį pobūdį būna sunku iš esmės suprasti kai kuriuos žmogiškuosius fenomenus, jausmus, siekius, konfliktus, poelgius, psichinius ir netgi fiziologinius simptomus ir sutrikimus, rasti kelius atsistatymui, gyti. Psichoterapija ar konsultavimas be atsižvelgimo į tai, kad asmuo yra vieningos šeimos, giminės sistemos dalis ir dalyvauja jos procesuose, gali vykti sunkiai, pernelyg ilgai, arba sulaukti netikėtų rezultatų. Pavyzdžiui gali kilti nesąmoninga kaltė, savęs stabdymas, problematikos sugrįžimas, ar netgi kilimas kitoje gyvenimo srityje. Nes buvo pažeistas ankstesnis susiklostęs sistemos balansas, kur asmuo vykdė ir savo, gal būt net jo gyvenimui kenkiančią funkciją, bet buvo lojalus sistemai.

Psichologus, įvairių krypčių psichoterapeutus, konsultantus bei studentus kviečiame susipažinti su sisteminės fenomenologinės psichoterapijos ir konsteliacijų metodu gautu supratimu apie žmogaus ir šeimos procesus. Tai suteiks galimybę šios srities darbo instrumentais, kurių mokysimės, arba kitais jūsų jau turimais metodais kelti ir tikrinti naujas hipotezes, gauti įžvalgas. Turint aiškesnį ir gilesnį kliento vidinio pasaulio, ten veikiančių procesų, jų kilmės, tikslų ir galimų sprendimų supratimą, kiekvienas specialistas galės integruoti ir savo patirtį bei metodus tolimesniai kelionei.

Tikimės tai suteiks jums ir klientams didesnį pasitenkinimą savo darbu ir rezultatais.

 

Apie sritį trumpai.

Sisteminė fenomenologinė psichoterapija ir šeimos konsteliacijos – tai darbas su klientu, tiek su vienu atskirai, tiek ir su šeimos nariais jo sisteminiame kontekste. Asmuo suprantamas kaip priklausantis šeimai ir giminei, dabartinei šeimai ir sociumui, kurių dinamikos persipina ir veikia jame. Didele dalimi tai yra nesąmoningoje srityje.

Kad asmuo galėtų išspręsti dabartinę problematiką ir taptų laisvas savo unikaliam vystymuisi ir realizacijai, jis turi ne tik „išeiti“ iš persipynimų ir destruktyvių jo gyvenimui dinamikų bei lojalumų ankstesnėms sistemoms, bet ir susijungti su reikiamais psichiniais ir dvasiniais tų pačių sistemų resursais, kad taptų įmanoma realizuoti tikrus savuosius tikslus. Tai reiškia – nutiesti teisingus vidinius ir išorinius santykius, atitinkančius į vystymąsį nukreiptą sisteminę tvarką ir dėsnius.

 

Šiam tikslui Sisteminė fenomenologinė psichoterapija ir šeimos konsteliacijos (vidinių paveikslų išdėstymai) apjungia Jungo psichoanalitinę, lauko, šeimos sistemų teorijas, schemų bei konceptinę terapijas, transakcinės analizės, Eriksono hipnozės, psichodramos ir šeimos rekonstrukcijos elementus ir kt. Kaip fenomenologinio patyrimo procesas - tiria kaip čia ir dabar atsiskleidžia vidinis asmens, šeimos pasaulis, transgeneraciniai ryšiai, ir kaip visa tai įtakoja asmens bei šeimos dabartį. Tai į sprendimą orientuota trumpalaikė terapija su ilgalaikiu terapiniu poveikiu, tiek taikant atskirai, tiek integruojant į reikiamos trukmės ir pobūdžio konsultavimą, terapiją.

Čia dėka dažnai naudojamos eksternalizacijos ir asociatyvinio darbo žymiai sumažėja pasipriešinimas, per trumpą laiką galime pažinti, atskleisti ir suprasti vidines disfuncines schemas bei sistemines dinamikas - procesus atvedusius iki konfliktų ir sutrikimų, destruktyvių elgesio, emocijų ir t.t. Unikalu ir tai, kad dėka sisteminio vidinio ryšio ir psichoemocinio bendrumo šeimoje, per vienus šeimos narius galime atskleisti kitų (pvz per tėvus-vaikų, brolių-seserų) vidinį pasaulį, jo tikslus ir sutrikimų esmę.

Galime dirbti orientuojantis į artimiausius galimus pokyčius, bet taip pat metodas leidžia tirti ir atskleisti gilumines ištakas, kartais siekiančias net kelių šeimos kartų gyvenimus, patirtį, sąmoningus ir pasąmoninius procesus. Čia randame ir įgyvendiname unikalius sprendimus procesui tiek tiesiogiai su klientu, tiek sisteminių būdu per jį padedant kitam šeimos nariui. Konsteliacija ar jos elementai padeda sukurti terapinę erdvę reikalingiems pokyčiams vykti dirbant tiek grupėje, tiek individualiai.

Procese vienu metu pasitelkiame vizualinį, audialinį, kinestetinį, erdvinį, intuityvinį ir intelektinį patyrimą – tai yra visus pagrindinius kanalus kuriais mūsų sąmonė bei pasąmonė sąveikauja su aplinka, ją „koduoja“, o mes patiriame save, kitus ir pasaulį. Tai talkina giliam patyrimui ir ilgam išliekančiam rezultatui, tolimesniam procesui kliento ir šeimos gyvenime.

Susipažinus su sisteminiais procesais ir jų fenomenologija, specialistas palydintis klientą toliau, aiškiau suprasdamas asmens ir šeimos dinamikas, gali efektyviau padėti tiek šios, tiek savo kitos specializacijos būdu.

Tai – ir atradimai, ir iššūkis.

Sisteminiame fenomenologiniame terapiniame procese atsiskleidžiantys kontekstai net ir už sunkių procesų parodo prasmę ir „meta“ tikslus, orientuotus ne tik į šeimos, bet ir kelių kartų giminės sistemos tikslus, teisingumo atstatymą ir dvasinę sveikatą. Kartu – savaime egzistuojančią žmonių gyvenimo bendra-sąmoninę, ir netgi dvasinę santvarką. Čia susitinkame ir su pirmine pasąmonine meile, galinčia dėl svarbaus žmogaus vesti ne tik į gyvenimą, bet ir į savasties bei santykių sutrikimus, netgi ligas, mirtį. Tai įpareigoja mus į kiekvieną asmenį, šeimos narį, jo elgesį ar net simptomą žvelgti su gilia pagarba ir pripažinimu – ar tai būtų ilgas ir laimingas, ar trumpas ir destruktyvus likimas, gyvenimo kelias. Kiekvienas asmuo ir jo patyrimas priimamas kaip vertingas ir turintis teisę būti pagarboje. Kadangi fenomenologinio patyrimo procese specialistas su tuo susiduria nuolat, tai iš jo pareikalauja nemažos vidinės disciplinos, atvirumo ir brandos.

Mokymosi procese daug dirbame ir su savo asmeniniais klausimais, temomis.

-------------------------------------------------------------

Organizaciniai klausimai

Kursas vykdomas pagal Maskvos Konsultavimo ir Sisteminių sprendimų instituto (IKSR) programą. Institutas yra kolektyvinis Rusijos profesionalios psichoterapijos lygos narys*, pripažintas tarptautinės (ISCA) ir Vokietijos sisteminių sprendimų draugijų (IAG / DGFS).

Mokymo programa pilnai atitinka tarptautinius reikalavimus specialistams, naudojantiems sistemines konsteliacijas. Išlaikius visus sertifikavimo reikalavimus, išduodamas ISKR sertifikatas, turintis tarptautinį pripažinimą. Tai suteikia galimybę tapti IAG –  Vokietijos tarptautinės sisteminių sprendimų draugijos nariu. Kursas palaikomas Rusijos profesionalios psichoterapijos lygos. Specialistai (psichologai, pedagogai, medikai, socialiniai darbuotojai) gaus papildomus kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus, kurie yra pripažinti siekiant įgyti Europos ir Pasaulio psichoterapeuto kvalifikaciją.

 

Grupės pagrindinė dalis – psichologinės sveikatos, socialinio darbo ir švietimo specialistai.
Kitų sričių specialistus, prie savo jau turimų darbo metodų, kviečiame prijungti ir sisteminį-fenomenologinį asmens, šeimos pažinimą arba/ir Šeimos konsteliacijos metodą. Šis patyrimas galėtų suteikti didžiulę pagalbą ir kitais metodais gautai informacijai, patyrimui, taptų aiškesnė kliento situacija, gilių vidinių jėgų asmenyje ir šeimoje vieta, efektyvios pagalbos kryptis ir galimybės. Sisteminis požiūris ir dinamikų supratimas dažnai būna raktas į žymiai efektyvesnę pagalbą ir kartais netgi vienintelis kelias, padedantis suprasti ir padėti kai kuriuose sunkesniuose klausimuose, konsultavime ir terapijoje – ypač vaikų, kuriuose  tėvus gali vykti tiek vaiko apsunkinimas, tiek išsilaisvinimas.
.
Dažniausiai konsteliacija – tai vienas pagalbos etapų, kuris gali tapti postūmio ir atsivėrimo tašku.
.
Žinoma, galbūt ne visi baigę šį kursą ves sistemines šeimos konsteliacijas grupėse ar konsultuos kitus. Šis kursas vieniems  dalyviams taps profesinio augimo, naujos kvalifikacijos kursu, kitiems – dalis kelio, siekiant sisteminio terapeuto kvalifikacijos. Ir visiems – asmeninio ir šeimos augimo, terapijos procesu.
 
KURSO SUDĖTIS IR TRUKMĖ:

Programos trukmė 384 akad. valandos dviejų metų laikotarpyje.
Iš jų:
Teorijos ir metodo mokymai – 8 seminarai-moduliai po 3 dienas po 8 akad. val. (viso 192 akad. val.)
Praktika su sertifikuotu specialistu – ne mažiau kaip 128 akad. val. (8 moduliai po 2 dienas po 8 akad. val.).
Supervizija – 2 seminarai po 4 dienas po 8 akad. val. (viso 64 akad. val.)


   Kurso metu reikia atlikti:
•    Ne mažiau kaip 4 asmenines konsteliacijas, kaip klientui (dabartinė šeima, tėvų šeima, aš ir motinos giminės dalis, aš ir tėvo giminės dalis).
•    Giminės sistemos rekonstrukciją pagal genogramą (ne mažiau kaip 3-4 kartos),
•    Savarankiškai pravesti ne mažiau, kaip 5 konsteliacijas.
Kursas vyks Vilniuje.

Seminarai vedami lietuvių, rusų, anglų, vokiečių kalbomis. Lietuvių kalba – 4 seminarai ir 5 praktikos moduliai bei viena supervizija. Kitomis kalbomis - 4 seminarai, 3 praktikos moduliai ir galutinė supervizija – egzaminas. Esant grupės poreikiui, bus vertimas į lietuvių kalbą. Kad visi dalyviai galėtų geriau įsisavinti tiek medžiagą, tiek terapinio darbo subtilumus, bus teikiami paaiškinimai rusų arba lietuvių kalba, vertimai.

 Platesnę informaciją apie mokymų modulius rasite ČIA
Mokymo kurso seminarai vyks kartą per 2 mėn. savaitgaliais V-VI-VII. Praktiniai užsiėmimai – savaitgaliais VI-VII kartą per 2 mėn.

Susipažinti su konsteliacijų metodu, kad galėtumėte geriau apsispręsti dėl dalyvavimo mokymų kurse, galite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje nuolatos vykstančiuose praktiniuose seminaruose, skirtuose visuomenei. Platesnė informacija apie renginius yra ČIA
Taip pat organizuojami specialūs susipažinimo seminarai specialistams įvairiuose miestuose. Praneškite jeigu pageidaujate dalyvauti.
Dar galite užsiregistruoti tik į artimiausią, 3-ią - mokymų modulį ir jį praėję nuspręsite, ar norėsite mokytis toliau.
 .

KAINOS:

Už 3 dienų seminarą-mokymo modulį –190 Eur* (viso 8 moduliai po 3 dienas)
Už 2 dienų praktinį užsiėmimą – 100 Eur (viso 8 moduliai po 3 dienas)
Supervizijos (4 dienų modulis) – 200 Eur (viso 2 moduliai po 4 dienas)
Iš viso: 2720 Eur, per 2 metus, sumokant už kiekvieną užsiėmimą. Vidutinė kaina mėnesiui –  113 Eur.
(į kainą įskaičiuotos kavos/arbatos pertraukėlės)
.
*Planuojami 2 moduliai su dėstytojais iš Vokietijos. Jų kaina gali būti 30-40 Eur didesnė (už 3 dienų seminarą-mokymo modulį).
.

Galimos nuolaidos ir palaikymas, kad programos dalyviai dar mokymosi eigoje galėtų savo žiniomis dalintis su visuomene ir gal būt papildomai užsidirbti šiam kursui.

 

REGISTRUOTIS į kursą, kuris prasidės nuo 2020 m. ir dėl papildomos informacijos bei susipažinimo su šios srities žinių ir šeimos konsteliacijų praktiniu taikymu, kreiptis:

el.p.: info@konsteliacijos.lt
tel.: 8 620 91691, 8 637 74700

 

Registruojantis prašome nurodyti:

1. Vardą, pavardę.

2. Išsilavinimą ir specialybę.

3. Miestą.

4. Kontaktinius duomenis: tel. nr., pagrindinį el. pašto adresą.

5. Ar reikalingas vertimas tuose moduliuose, kurie vyks rusų kalba?

 

-------------------------------

 

Tęsiant mokslą tolimesniam kvalifikacijos kėlimui arba terapeuto kvalifikacijai, planuojami papildomi mokymai (priklausomai nuo to ar susirinks grupė):

Struktūrinės ir „vidinių dalių“ konsteliacijos – 224 akad. val.
Sisteminė terapija ir konsultavimas – 224 akad. val.
Specialus sisteminių konsteliacijų tobulinimosi kursas – ne mažiau kaip 384 akad. val.
Organizacijų sisteminis konsultavimas ir organizacinės konsteliacijos –184 val.

 KURSO PROGRAMA
(sutrumpintas aprašymas)


SISTEMINĖ FENOMENOLOGINĖ PSICHOTERAPIJA
IR SISTEMINĖS ŠEIMOS KONSTELIACIJOS


Bazinis kursas

 

1-2 modulis: Šeimos konsteliacijos pagrindai. Teorija ir praktika

 
•    Kaip atsiranda ryšys, pagrindinės ryšių rūšys socialinėse sistemose ir jų ypatybės.
•    Procesai sistemose su jausmais. Jausmų perėmimai.
•    Pagrindinės santykių buvimo sąlygos (ryšys, balansas, tvarka).
•    Darbo su genograma pagrindai.
•    Žmogaus vieta gyvenime ir šeimos sistemoje.
•    Šeimos konsteliacijos procesas.
•    Kaltė ir nekaltumas santykiuose. Asmeninė sąžinė ir jos poveikio ypatybės žmogui. Sąžinė ir ryšys, sąžinė ir balansas, sąžinė ir tvarka. Sąžinės ribos.
•    Kas yra sisteminės dinamikos ir kaip jos atsiranda.
•    Praktiniai darbai.

 

3-4 modulis. Vaikų – tėvų santykiai

•    Vaikiškas magiškasis mąstymas. Akla ir reginti meilė.
•    Tvarka, nuostatos egzistuojančios šeimoje tarp vaikų ir tėvų.
•    Darbas su vaikų-tėvų santykiais. Gyvenimo priėmimas ir tėvų priėmimas.
•    Kaltė ir nekaltumas. Tėvų pavedimai (delegavimai). Gyvenimo kaina.
•    Meilės srauto nutrūkimas ir to pasekmės. Atstatymo principai.
•    Pagrindinės sisteminės dinamikos ir persipynimai, atsirandantys tarp tėvų ir vaikų, ir jų išsprendimas.

 

5 modulis. Vyras ir moteris. Laisvai pasirinktos sąjungos. Santykiai poroje. Kaip pora tampa šeima.

•    Santykiai poroje. Pagrindinės nuostatos, santvarkos, dėsniai partnerystėje.
•    Pagrindiniai sisteminiai ir individualūs procesai veikiantys poros lygyje.
•    Sisteminiai konfliktai, sistemos stabilumas.
•    Priklausymas skirtingoms sistemoms.
•    Buvusios partnerystės ir vaikai.
•    Vyriškumas ir moteriškumas.
•    Ypatingos temos porų santykiuose.
•    Darbas su poromis. Darbas su dalyvių partneriais.

 

6    modulis. Giminės sistema ir santykiai giminėje.

•    Pagrindinės nuostatos, dėsniai, veikiantys giminėje.
•    Giminės sistema, kaip modelių ir santykių pobūdžių saugykla. Protėvių patyrimo reikšmė.
•    Giminės sąžinė ir jos poveikio žmogui ypatybės. Kaip veikia kaltė ir nekaltumas giminės lygyje.
•    Sisteminiai persipynimai, lemtingi ryšiai, sisteminės dinamikos - jų susidarymai ir išsirišimai.
•    Sunkūs likimai giminėje, jų įtaka šeimai, ir darbas su jų pasekmėmis.
•    Darbas su ypatingai sunkiais atvejais giminėje (prievarta, žmogžudystė, trauma ir t.t.)
•    Darbas su priklausomybėmis (narkotikai, alkoholis), ir bendrapriklausomais šeimos nariais.

 

7 modulis. Gyvenimas ir mirtis. Sunkūs susirgimai. Mirusieji ir jų įtaka santykiams.

•    Mirimo procesas ir jo įtaka sistemos nariams. Nebaigti ryšiai. Gyvųjų ir mirusiųjų pasauliai.
•    Darbas su beasmeniais elementais (gyvenimas, mirtis, likimas, karas ir t.t.).
•    Sunkūs ir mirtini susirgimai, susicido ir invalidumo atvejai šeimoje, bei jų įtaka.
•    Mirtis, bei kaltės, atskyrimo - išstūmimo dinamikos.
•    Prarasti vaikai ir jų įtaka porų santykiams ir vaikams.
•    Nužudymas ir prievarta. Karas ir dinamikos, susijusios su kariniais veiksmais.

8 modulis. Sielos judėjimai ir specialios darbo sritys su konsteliacija

•    Sielos judėjimai.
•    Simptominės konsteliacijos.
•    Terapeutas, terapinis stilius.
•    Supervizijos konsteliacijos pagalba pagrindai.

9-10 modulis. Seminaro dalyvių savarankiško darbo demonstravimas ir jų darbo supervizija - egzaminas

 

Visuose moduliuose vyksta praktinis darbas ir darbas su dalyvių asmeninėmis temomis.

 

Pirmi 4 mokymų kurso moduliai – atviri naujiems dalyviams.
Nuo 5 mokymų modulio nauji dalyviai nebepriimami.

Šis kursas vykdomas bendradarbiaujant su Maskvos Konsultavimo ir Sisteminių sprendimų institutu (ISKR). Institutas yra kolektyvinis Rusijos profesionalios psichoterapijos lygos narys, pripažintas tarptautinės (ISCA) ir Vokietijos sisteminių sprendimų draugijų (IAG / DGFS).
Mokymo programa pilnai atitinka tarptautinius reikalavimus specialistams, naudojantiems sistemines konsteliacijas. Tai suteikia galimybę išlaikius visus sertifikavimo reikalavimus gauti ISKR sertifikatą, turintį tarptautinį pripažinimą. Kursas palaikomas Rusijos profesionalios psichoterapijos lygos, kaip kvalifikacijos kėlimas bei siekiant Europos ir Pasaulio psichoterapeuto kvalifikacijos.

Maskvos Konsultavimo ir Sisteminių Sprendimų Institutas:
Институт консультирования и системных решений
Тел.: +7495518 2594, +7495744 6260,
e-mail: rasstanovka@yandex.ru, http://www.rasstanovka.ru/

 

REGISTRUOTIS ir dėl papildomos informacijos bei susipažinimo su šios srities žinių ir šeimos konsteliacijų praktiniu taikymu, kreiptis:

8 620 91691, 8 637 74700,
el.p.: info@konsteliacijos.lt

 

Registruojantis prašome nurodyti:

1. Vardą, pavardę.

2. Išsilavinimą ir specialybę.

3. Miestą.

4. Kontaktinius duomenis: tel. nr., pagrindinį el. pašto adresą.

5. Ar reikalingas vertimas tuose moduliuose, kurie vyks rusų kalba?

 

Jūsų kolegų, specialistų rate galime surengti papildomus seminarus
susipažinimui su šia sritimi.