VšĮ SISTEMINIŲ SPRENDIMŲ INSTITUTAS

  • Šeimos konsteliacijos
  • Psichologinis konsultavimas
  • Seminarai, paskaitos, mokymai

Kontaktai:
Tel.: +370 620 91691, +370 637 74700

el.p.: info@konsteliacijos.lt

 


lt ru
 
   
Seminaras Šakiuose specialistams

Praktinis seminaras
psichologinės, socialinės ir švietimo pagalbos specialistams


NAUJOS PAGALBOS VAIKUI, SUAUGUSIAM IR ŠEIMAI GALIMYBĖS.
Ką atskleidžia sisteminė-fenomenologinė psichoterapija
 ir šeimos konsteliacija?
sk.jpg

ŠAKIUOSE,
2019 m. gegužės 7-8 dienomis
 UAB "Gulbelė" konferencijų salė, Vinco Kudirkos g. 61

registruotis raudonas.png

Dažnai būna sunku padėti vaikui ar jau suaugusiam be pasikeitimų visoje šeimoje. Net jeigu šeimos narių jau nebėra, jo vidus, jausmai ir elgesys būna vis dar susįjęs su šeimos istorija ir viskuo kas ten - tiek gera, tiek destruktyvu. Būtent dėl to klientas neretai atsisako pagalbos, arba vis grįžta prie problemos.

Sisteminė-fenomenologinė psichologija suteikia mums supratimą apie tai ir leidžia pažinti asmens, šeimos gyvenimo procesus - sistemines dinamikas, suprasti sunkius klausimus, bei rasti naujus gerus sprendimus ten, kur anksčiau tai sekdavosi sunkiai, arba reikalaudavo daug susitikimų, laiko. Tai padeda aiškiau suprasti ir sunkaus ar antisocialinio elgesio, priklausomybių ištakas. Taip pat įgalina netgi bendraujant tik su vienu asmeniu efektyviau padėti jam ir jo šeimai.

Susitikime su klientu, pacientu, mokiniu, dalyvaujame ir savo jausmais, pergyvenimais, kurie vėliau atsispindi ir mūsų namuose, sveikatoje. Sisteminis požiūris leidžia suprasti kaip sąveikauja mūsų ir klientų vidinis pasaulis, išlaisvinti darbotoją, sumažinti profesinį perdegimą.

 

Skaityti specialistų atsiliepimus po susitikimo
su sistemine-fenomenologine psichologija iš šeimos konsteliacija

 

Šitomis žiniomis dalinsimės seminare ir patirsime tai praktiškai. Keli norintieji iš jūsų galės šeimos konsteliacijos metodu ištirti savo ir šeimos, ar savo ir jūsų kliento situaciją. Kad ne tik naujai suprasti kas sunkino jus, jūsų klientą ar jūsų darbą, bet ir rasti gerus sprendimus. Dažnai tai nustebina - kiek daug galime suprasti ir keisti per tokį trumpą laiką.

Metodas – šeimos konsteliacija (vidinio pasaulio išdėstymas) - leidžia dirbant net ir su vienu asmeniu pamatyti kaip vidinis asmens ir šeimos gyvenimas įtakoja emocijas, pojūčius, elgesį, išanalizuoti juos. Parodo pagrindinę klausimo-problemos liniją, asmenyje, šeimoje, bei per kelias kartas veikiančias sistemines jėgas-dinamikas ir surasti efektyvius sprendimus, juos įgyvendinti. Tai - ir diagnostinės, ir gilaus emocinio potyrio-terapinės, naujų atradimų galimybės dirbant tiek grupėje, tiek individualiai.

 

Tiek sisteminės žinios, tiek konsteliacijų ar jų elementų taikymas gali būti derinamas su kitomis pagalbos, konsultavimo, terapijos, ugdymo priemonėmis - psichologo, socialinio darbuotojo, pedagogo, konsultanto darbe individualiai arba su grupėmis.

 

kazimieras d. daugela.jpg

Seminaro vedantysis:
Kazimieras D. Daugėla,

Sisteminės-fenomenologinės psichoterapijos terapeutas-mokytojas, Sisteminio darbo su priklausomybėmis specialistas,  VšĮ Sisteminių sprendimų institutas vadovas

  SPECIALISTŲ ATSILIEPIMAI PO SUSITIKIIMO
SU SISTEMINE-FENOMENOLOGINE PSICHOLOGIJA IR ŠEIMOS KONSTELIACIJA

 

Labai daug galvojau po užvakarykščio seminaro. Kad tai galingas metodas, tai abejonių nekyla. Aš šiandien kai ką pritaikiau iš seminaro – tiesiog kaip hipotezę sau išsikėliau ir... ji pasitvirtino. Aišku, iki to seminaro,  man nebūtų kilusi mintis apie tokias hipotezes. Tad iš tiesų informacija naudinga labai. Kitu – supervizijos atveju, kai su šeimos konsteliacija pažvelgėme į konsultuojamo kliento klausimą, tapo aiškesnis ir  sutvirtėjo supratimas apie darbo galimybes bei ribas, būsimus konsultavimo žingsnius.

Psichologė Daiva. 2011.

 

Mokykloje  kas dieną matomos problemos, susijusios su tarpusavio santykiais, mokymosi motyvacijos stoka, negebėjimu mokytis...  Kazimiero Daugėlos paskaitose ir šeimos konsteliacijų seminaruose įgytos žinios bei patirtis man padėjo geriau pažinti mokinius, suprasti jų elgesį, padėti jiems patiems susivokti. Taip pat - ir kaip motinai savo vaikų, ir kaip mokytojai - giliau pažvelgti į vaikus, jų aplinką, su didesniu supratimu ir priėmimu jaustis ramiau ir laisviau sunkesnėse situacijose, sėkmingiau rasti gerus sprendimus.

Mokytoja N. Š., gimnazija. 2009-2011


Daugiau kaip prieš 6 metus įvyko lemtingas susitikimas su sistemine-fenomenologine psichologija ir jos metodu – šeimos konsteliacija, tapęs nauju mano profesinio ir asmeninio gyvenimo etapu. Dirbant psichologe daugiausiai su vaikais, jų tėvais, globėjais bei mokytojais, anksčiau dažnai susidurdavau su jausmu, kad pats konsultavimo procesas dažnai primena klaidžiojimą, ir galiu padėti tik iki tam tikros ribos, už kurios lieka neaiškumas, o problema tik sušvelnėja. Žinoma, man norėjosi pilnavertiškesnio pastangų rezultato. Pradėjus naudoti sisteminį-fenomenologinį požiūrį, kur į klientą žvelgiama ryšyje su jo šeimos/giminės nariais, jų jausmais ir likimais, – atsivėrė naujos galimybės. Turint šias žinias užtekdavo keleto, kartais ir vienos konsultacijos, kad rasti sunkumo priežastį ir problemos sprendimą. O šeimos konsteliacija (išdėstymas) leido kaip žemėlapyje pamatyti vietą, kur klientas šiuo metu yra, kur jis užstrigęs, ir kas padėtų jam išsilaisvinti bei toliau judėti gyvenimo keliu.

Psichologė D.D. 2011.

 

Dėkoju Jums už seminarą, kuris padėjo visų pirma geriau suprasti save ir savo problemas. Seminaras buvo vertingas tuo, ką teko patirti, dalyvaujant jame. Stiprūs jausmai, netikėtos įžvalgos, įsisąmoninta ryšių tarp šeimos narių svarba ir įtaka vienas kitam. Šis patyrimas leido suprasti šio metodo veiksmingumą, įvertinant šeimos veiksnius problemos atsiradimui, plėtotei ir sprendimui.

Psichologė R. S. 2011

 

Iš daugelio atvejų, pasidalinsiu vienu trumpu darbu, davusiu gerą rezultatą. Šešiametė mergaitė, pradėjusi lankyti parengiamąją klasę, po keleto mėnesių nebenorėjo eiti į mokyklą. Rytais ją pykindavo, ji nevalgydavo, pasidarė verksminga, uždara. Lyg logiška buvo gilintis, kas vyksta su mergaite klasėje, namie. Bet aš, remdamasi sistemine-fenomenologine psichologija, atlikau nedidelį testą su vaiku ir mama, kuris parodė, jog iš tiesų dukra iš meilės mamai perėmė jos neišgyventą skausmą bei savo ašaromis ir atsisakymu gyventi pilnavertiškai, priminė tai tėvams. Tėvams priėmus savo jausmus, dukra nustojo verkti, pradėjo valgyti ir vėl noriai lankė mokyklą.

Sisteminis požiūris man padeda ir darbe, ir asmeniniame gyvenime. Džiaugiuosi, kad galėjau tai sužinoti ir naudotis šiomis žiniomis. Linkiu, kad kuo daugiau pagalbos, ugdymo specialistų įgytų šias žinias. Tai padėtų dirbti efektyviau, greičiau pasiekti pilnavertiškesnį rezultatą ir jų klientai jaustųsi laimingesni.

Sėkmės profesiniame ir asmeniniame augime. Psichologė D.D. 2011.

 

Dėkoju gerb. Kazimierui Daugėlai už seminarą. Suprantama, per 8 valandas sunku, gal net neįmanoma, perteikti gilios ir gana sudėtingos teorijos ir subtilios praktikos. Bet mes turėjome galimybę prisiliesti prie šeimos konsteliacijų metodo esmės. Tai giliai humanistinėmis pažiūromis grįstas metodas. Jis įtvirtina absoliučią asmens vertę ir įgalina atskleisti pozityviąsias žmogaus galias. Norėtųsi sužinoti daugiau, plačiau. Labai patiko šios teorijos dvasingumas ir dermė su krikščioniškosiomis vertybėmis. Dėkojame už profesionalumą, geranoriškumą, kantrybę, atsakant  į daugybę klausimų, svarstymų, abejonių. Linkime Jums sėkmės darbuose ir tikimės dar susitikti.

Ramutė Orenienė. Psichologė, Alytaus psichologinės pagalbos tarnybos „Viltis" pirmininkė. 2011.

 

Po seminaro manyje įvyko savotiškas nušvitimas. Atvirai, aš pirmą kartą išgirdau apie konsteliacijos metodą. Seminare supratau, kad šis metodas unikalus tuo, kad galima tiksliai, giliai suvokti sudėtingos problemos esmę ir padaryti tai gan greitai, nes naudojamas emocinis rezonansas. Įdomu buvo stebėti, kaip išdėstymo  (konsteliacijos) metu vadinamasis pakeitėjas pradeda jausti svetimo žmogaus emocijas, nors iš anksto nieko apie jį nežino. Pasirodo, kiekvienas žmogus turime tokį emocinio rezonanso gebėjimą, o per išdėstymą jis atveriamas. Mokymų metu įgytos žinios suteikė galimybę giliau pažiūrėti į mūsų šeimų problemas iš sisteminės pusės. Darbe kartais tenka dirbti jau su trečia šeimų karta, tuomet suvoki, kad protėvių gyvenimo įvykiai įtakoja šeimų gyvenimą, net jei jie nėra pažįstami su šiais žmonėmis ir nieko apie juos nėra girdėję. Akivaizdu, kad kiekvienas žmogus yra visos savo šeimos sistemos atspindys: suvokiame sąmoningai mes tai ar ne, tačiau nešame savyje dalelę tėvų, senelių. Daugumos mūsų sunkumų šaknys yra randamos šeimos istorijoje ir perduodamos iš kartos į kartą. Asmeniškai man kosteliacija padėjo: pažiūrėti į situaciją, kuri  mane jaudina iš šalies, pažinti save iš šalies, suvokti priežastis, kodėl situacijos kartojasi.

Manau, kad konsteliacijos metodas perspektyvus naudojant jį savęs pažinimui, savirealizacijai. Išdėstymas gali duoti papildomų galimybių geriau daryti tai, ką jau darai, ir naujai pažvelgti į tai, kas kol kas nepavyksta.

Soc. darbuotoja Jolita, 2018.